استراتژی های سئو

برای شکستن غول دیجیتال مارکتینگ باید 10 گام زیر را طی کرد. 1- بازاریابی محتوا بازاریابی محتوا نوعی بازاریابی دیجیتالی است که بر ایجاد و توزیع محتوا برای مخاطبان هدف تمرکز دارد. هدف این محتوا بودن ارزشمند ، مرتبط و (ایده آل) سازگار است. هدف نهایی آن هدایت یک عمل مشتری سودآور است. بخش مهم …

شکستن غول دیجیتال مارکتینگ در 10 گام ادامه »